Národní park Šumava


Interaktivní mapa

NP Šumava NP Podyjí NP Krkonoše NP České Švýcarsko

Národní park Šumava

Šumava, německy Böhmerwald – pohoří v jihozápadních Čechách, v Německu a Rakousku, je součástí Šumavské hornatiny; nejvyšší hora je Grosser Arber/Velký Javor, 1 456 m n. m., v ČR Plechý, 1 378 m n. m. – Kerné pohoří s převážně plochou vrcholovou částí (tzv. Pláně, 900 – 1 100 m n. m.), nad níž se zvedají jednotlivé vrcholy. K jihozápadu strmé svahy, na severozápad do Čech klesá pozvolněji. Převážně druhotné smrkové lesy, místy jsou zachovány původní lesní porosty (Boubínský prales aj.). Četná rašeliniště se vzácnou květenou. Šumava je tvořena převážně předprvohorními krystalickými břidlicemi, místy s průniky granitových plutonů. Jsou zde stopy po čtvrtohorním zalednění (8 ledovcových jezer). Pramenná oblast Vltavy a přítoků. – Významná turistická oblast (v Čechách jsou hlavní centra Železná Ruda, Zadov a vodní nádrž Lipno). CHKO (999 km2) vyhlášena v roce 1963, NP (690 km2, největší v ČR) byl vyhlášen v roce 1991.

Chalupská slať
Teplá Vltava
Železná Ruda
Lipno I