Národní park Podyjí


Interaktivní mapa

NP Šumava NP Podyjí NP Krkonoše NP České Švýcarsko

Národní park Podyjí

Podyjí je národní park (63 km2, vyhlášen v roce 1991) na jihozápadní Moravě u hranic s Rakouskem. Zaujímá hluboké meandrující údolí středního toku Dyje od Vranova nad Dyjí po Znojmo s okolní pahorkatinou. Inverze vegetačních stupňů; ve vyšších polohách teplomilné doubravy a skalní lesostepi, v údolí chladnomilné a vlhkomilné druhy. Řada vzácných druhů rostlin a živočichů, zejména bezobratlí. – Turistická oblast. Na rakouské straně NP Thayatal (13 km2, vyhlášen v roce 2000). Hraniční přechod pro pěší z Čížova do Hardeggu.

Údolí Dyje
Vranov nad Dyjí
Znojmo