Krkonošský národní park


Interaktivní mapa

NP Šumava NP Podyjí NP Krkonoše NP České Švýcarsko

Krkonošský národní park

Polsky Karkonosze – pohoří na česko-polských hranicích, součást Západních Sudet; nejvyšší Sněžka, 1 602 m n. m. (nejvyšší hora ČR). Krkonoše se táhnou v délce 35 km od Novosvětského sedla (888 m n. m.) na západě ke Královeckému průsmyku (528 m n. m.) na východě. Plochá vrcholová část spadá strmě k severovýchodu do Polska, jihozápadní svahy jsou rozčleněny hlubokými údolími. Krkonoše jsou tvořeny zejména silně zvrásněnými a přeměněnými horninami proterozoika a prvohor, místy průniky granitového plutonu. Ve čtvrtohorách zalednění. Člení se na Krkonošské hřbety, Krkonošské rozsochy a Vrchlabskou vrchovinu. – Jedna z nejvýznamnejších oblastí cestovního ruchu v ČR, největší střediska Harrachov, Rokytnice nad Jizerou, Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou. V roce 1963 vyhlášen Krkonošský národní park (362 km2), řada dalších chráněných území. Biosférická rezervace UNESCO. Krkonoše jsou v současnosti silně poškozeny průmyslovými imisemi a nadměrnou návštěvností.

Kotel
Sněžka
Pec po Sněřkou
Rokytnice nad Jizerou
Špindlerův mlým
Harrachov