Národní park České Švýcarsko


Interaktivní mapa

NP České ŠvýcarskoNP Eeské Švýcarsko NP Šumava NP Podyjí NP Krkonoše NP Eeské Švýcarsko

Národní park České Švýcarsko

České Švýcarsko je národní park v severních Čechách na pravém břehu Labe na Děčínsku; 79 km2. Byl vyhlášen v roce 1999 na území, které je z většiny součástí Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, z malé části Chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Navazuje na národní park Saské Švýcarsko na německé straně hranic, vyhlášený roku 1991. Předmětem ochrany jsou především členitá pískovcová pahorkatina s četnými skalními útvary a rozsáhlé původní lesní ekosystémy v téměř neosídlené krajině. Vzácná flóra i fauna (vydra, sokol, rys, čáp černý aj.). – Významná oblast cestovního ruchu. Mezi největší turistické magnety patří Děčínské a Jetřichovské stěny se skalními městy a skalními mosty (Pravčická brána) a plavba soutěskami říčky Kamenice. Hlavním střediskem cestovního ruchu je pohraniční městečko Hřensko na labském břehu. Sídlem správy parku je Krásná Lípa.

Labské pískovce
Pravčická brána
Saské Švýcarsko
Hřensko